Säsong följer årstiderna med Annie Sloans Chalk Paint,  keramik och inredning. Genom att  erbjuda workshops och information via sociala medier vill Säsong sprida skaparglädje och inspiration.